1 december 2016

Hoevepootgoed rassen

Na overleg met het Belgische Agrofront (de Boerenbond, de FWA en het Algemeen Boerensyndicaat) is besloten dat voor het areaal dat in 2019 is uitgeplant van bedoelde licentierassen in België, de uiterst billijke vergoeding van 50% van de gebruikelijke licentievergoeding geldt. Dit onder voorwaarde dat tijdig (vóór 1 juni 2019) aanmelding via deze website plaats vindt.

Klik hier voor de lijst met Hoevepootgoed rassen (teeltseizoen 2019) en een overzicht van de daaraan gekoppelde licentie- en billijke vergoedingen. Het gaat hierbij uitsluitend om kwekersrechterlijk beschermde rassen waarvoor BREEDERS TRUST bevoegd is in België de zogenaamde billijke vergoeding te innen indien u als landbouwer 1 of meer van de in de lijst genoemde rassen als Hoevepootgoed gebruikt.

Aanmelding van uitplant vóór 1 juni 2019 van op de lijst vermelde rassen is een wettelijke verplichting!