1 december 2016

Hoevepootgoed rassen

Na overleg met het Belgische Agrofront (de Boerenbond, de FWA en het Algemeen Boerensyndicaat) is besloten dat voor het areaal dat in 2024 is uitgeplant van bedoelde licentierassen in België, de uiterst billijke vergoeding van 50% van de gebruikelijke licentievergoeding geldt. Dit onder voorwaarde dat tijdig (vóór 1 juni 2024) aanmelding via deze website plaats vindt.

Klik hier voor de alfabethische lijst op rasnaam met Hoevepootgoed rassen (teeltseizoen 2024) en een overzicht van de daaraan gekoppelde licentie- en billijke vergoedingen. Klik hier voor de rassenlijst per rasvertegenwoordiger. Het gaat hierbij uitsluitend om kwekersrechterlijk beschermde rassen waarvoor BREEDERS TRUST bevoegd is in België de zogenaamde billijke vergoeding te innen indien u als landbouwer 1 of meer van de in de lijst genoemde rassen als Hoevepootgoed gebruikt.

Aanmelding van uitplant vóór 1 juni 2024 van op de lijst vermelde rassen is een wettelijke verplichting!