2 maart 2017

Interprofessioneel Akkoord BREEDERS TRUST met Agrofront

BREEDERS TRUST in zijn hoedanigheid als gevolmachtigde van haar aandeelhouders (de pootaardappelhandelshuizen / aardappel­kweek­bedrijven AGRICO, CYGNET, DANESPO, EUROPLANT, GERMICOPA, HZPC, INTERSEED,  MEIJER POTATO, NORIKA, SCHAAP HOLLAND, SOLANA en STET ), heeft met het Belgisch Agrofront  (De Boerenbond, het Algemeen Boerensyndicaat en de Fédération Wallonne de l’Agriculture) een voor alle partijen bindend Interprofessioneel Akkoord gesloten.

BREEDERS TRUST en het Belgisch Agrofront zijn, kort samengevat, overeengekomen dat:

 1. een zogenaamde “billijke vergoeding” verschuldigd is voor het gebruik door landbouwers van pootgoed van kwekersrechterlijk beschermde aardappelrassen;
 2. landbouwers die aardappelen verbouwen op een oppervlakte die kleiner is dan 4 hectare zullen zijn vrijgesteld van billijke vergoeding;
 3. aanmelding voor het gebruik van hoevepootgoed voor het jaar 2024 plaats dient te vinden uiterlijk 1 juni 2024 voor de rassen die BREEDERS TRUST vertegenwoordigt. De hoogte van de billijke kwekersvergoeding is voor 2024 wederom vastgesteld op:
  1. 50% van de gebruikelijke licentievergoeding indien aanmelding tijdig via deze website plaats vindt;
  2. 55% van de gebruikelijke licentievergoeding indien aanmelding tijdig anderszins schriftelijk geschiedt ter attentie van: Breeders Trust N.V., Tweekerkenstraat 26 / 3, B-1000 Brussel.
 4. BREEDERS TRUST een website opent waarop alle boeren die in 2024 hoevepootgoed van op die website vermelde rassen op Belgisch grondgebied gebruiken, hun aanmelding kunnen verrichten;
 5. aanmelden via de website kan voor Vlaanderen op www.hoevepootgoed.be en voor Wallonië op www.plantsfermiers.be ;
 6. de vergoeding door BREEDERS TRUST geïnd wordt met instemming en de actieve steun van het Belgisch Agrofront;
 7. via pers en vakbladen tijdig aan landbouwers kenbaar gemaakt wordt dat aanmeldingen van arealen van in 2024 uitgeplant hoevepootgoed (afkomstig van de eigen oogst 2022) via deze website dient te gebeuren. Indien aanmelding anderszins schriftelijk plaats vindt (per post of fax), zal hiervoor een hogere billijke vergoeding verschuldigd zijn van 55% (in plaats van 50%) van de gebruikelijke licentievergoeding;
 8. BREEDERS TRUST juridische stappen onderneemt indien zij aanwijzingen heeft dat landbouwers niet, niet volledig of niet tijdig, aan hun verplichting hebben voldaan tot het betalen van de vastgestelde billijke vergoeding;
 9. dit Interprofessioneel Akkoord bindend is voor alle partijen.