17 februari 2017

Aanmeldformulier

AANMELDFORMULIER 2023

Aanmeldformulier areaal aardappelen uitgeplant met hoevepootgoed in 2023
Dit aanmeldformulier is uitsluitend bedoeld voor landbouwers die in België in 2023 een areaal aardappelen geplant hebben met uitgangsmateriaal dat vorig jaar op het eigen bedrijf is geoogst (zogenaamd hoevepootgoed).

BREEDERS TRUST volgt bij het verkrijgen en verwerken van persoonsgegevens via internet de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet helpt de privacy van personen te beschermen. Meer informatie vindt u hier.

BREEDERS TRUST treedt op als gevolmachtigde van 12 Europese pootaardappelhandelshuizen en is namens hen gemachtigd de zogenaamde billijke vergoedingen voor 2023 in België te innen. Rassen die niet op de lijst – die u hieronder op het aanmeldingsformulier bij “Rasnaam” aanklikt – vermeld staan, hoeft u niet via dit formulier aan te melden.

Een lijst met alle beschermde Belgische Hoevepootgoedrassen 2023 waarvoor BREEDERS TRUST bevoegd is de billijke vergoeding te innen vindt u onder ‘Hoevepootgoed rassen‘.

Als u hieronder bij “Rasnaam” klikt, ziet u direct het verschuldigde bedrag per hectare van de kwekersvergoeding.

U dient hieronder uw areaal aardappelen van bedoelde rassen (waarvoor u als uitgangsmateriaal uw eigen hoevepootgoed van het betrokken ras gebruikt heeft), aan te melden vóór 1 juni 2023. Na invulling en verzending van onderstaande gegevens ontvangt u van BREEDERS TRUST een bevestiging van ontvangst en daarna een factuur.

#) Onder “Aantal hectares uitgeplant hoevepootgoed” wordt verstaan: het areaal aardappelen van een specifiek ras dat u dit jaar heeft geplant met uitgangsmateriaal van dat ras dat u vorig jaar op uw eigen bedrijf heeft geoogst. Het wordt ingegeven met een punt als decimaalteken.