Via deze website kunt u eenvoudig uw uitgeplante areaal met hoevepootgoed van “kwekersrechterlijk beschermde rassen” voor 2017 aanmelden.

Hoevepootgoed

De website 'HOEVEPOOTGOED.BE' is eigendom van Breeders Trust N.V. gevestigd in Brussel. Breeders Trust is een organisatie van tien pootaardappel kweekbedrijven uit Duitsland, Nederland, Frankrijk en Denemarken. Het betreft AGRICO, C. MEIJER, DANESPO, EUROPLANT, GERMICOPA, HZPC, INTERSEED, NORIKA, SOLANA en STET HOLLAND. Deze bedrijven zijn actief in het kweken, produceren en verhandelen van nieuwe aardappelrassen. Breeders Trust werd opgericht in 2008.

Interprofessioneel Akkoord


Breeders Trust, in zijn hoedanigheid van gevolmachtigde van haar aandeelhouders
(de pootaardappelhandelshuizen AGRICO, C. MEIJER, DANESPO, EUROPLANT, GERMICOPA, HZPC, INTERSEED, NORIKA, SOLANA en STET HOLLAND),
heeft met het Belgisch Agrofront bestaande (De Boerenbond, het Algemeen Boerensyndicaat en de Fédération Wallonne de l’Agriculture)
een voor alle partijen bindend Interprofessioneel Akkoord afgesloten. .......

Achtergrondinformatie over Hoevepootgoed in België


Op deze pagina vindt u algemene informatie over de belangrijkste bij wet bepaalde spelregels rond het gebruik van Hoevepootgoed van aardappelrassen die vallen onder kwekersrechterlijke bescherming in België in 2017 (hoevepootgoed afkomstig van oogst 2016). Dit betreft slechts een niet-bindende leidraad. Enkel de tekst van de toepasselijke wet is bindend.....

Contact

BREEDERS TRUST S.A. | Luxemburgstraat 23/16 | B-1000 Brussel | BELGIË